Đơn giản hoá quy trình chuyển đổi số của doanh nghiệp!

banner image

Đội ngũ Dotbase

avatar
Duong Dang
General Manager
avatar
Hoai Doan
SEO Manager/Mentor
avatar
Trang Nguyen
Product Manager
avatar
Thanh Lam
Full-stack Developer
avatar
Hanh Nguyen
Copywriter
avatar
Tung Nguyen
Full-stack Developer
avatar
Phuong Nguyen
Full-stack Developer
avatar
The Anh
Full-stack Developer
avatar
Phuc Nguyen
UI/UX Designer
avatar
Trung Nguyen
Mobile Developer
avatar
Thien Kieu
Full-stack Developer

Được tin tưởng bởi hơn 150 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Cá nhân và doanh nghiệp đã làm việc với Dotbase